Habfit
Groene dynamische letter H met daarna het woord Habfit
+31 623902366 Parnassusweg 126, 1076 AS Amsterdam Mon - Sat 8.00 - 18.00, Sunday CLOSED
Follow Us

Onderzoek in het vliegtuig hoe de belastbaarheid op het personeel is.

Een kijkje in de machinekamer: ‘Werken op Schiphol is topsport’.

In het vorige artikel kon je lezen over de achtergrond en de relevantie van het onderzoek dat Habfit bij Asito Aircraft heeft uitgevoerd om de vitaliteit van hun personeel te vergroten. In dit artikel willen we je graag meenemen met een kijkje achter de schermen. Hoe hebben we het speelveld in kaart gebracht, met wie hebben we gesproken en wat hebben we geobserveerd? En natuurlijk de belangrijkste vraag, hoe heeft dit geholpen om vanuit onze visie de duurzame inzetbaarheid binnen Asito Aircraft te vergroten?

Verkennen en meelopen

In de eerste fase van het onderzoek is er contact gelegd met de verschillende lagen van de organisatie. Om een goed beeld te krijgen van de organisatie zijn we begin dit jaar in gesprek gegaan met diverse afdelingen binnen de organisatie. Daaropvolgend zijn we vanaf april mee gaan lopen met de vestigingsmanager tot en met het draaien van shifts in het vliegtuig en het bijwonen van een inleerdienst, de eerste dag van een schoonmaakmedewerker.

Vitaliteitsschijf van vijf.

In de gesprekken die we voerden met diverse lagen binnen Asito Aircraft werd een aantal uitdagingen heel duidelijk. Er wordt gewerkt met zeer strakke deadlines, er wordt veel flexibiliteit gevraagd en het werk is fysiek belastend. Maar belangrijker, werken op Schiphol wordt binnen de organisatie vergeleken met topsport! Bij die term gaan bij Habfit de oren natuurlijk gelijk gespitst staan.

Als topsporter moet je ervoor zorgen dat er alles aan gedaan wordt om een topprestatie te leveren. Maar hoe doe je dat? Het betekent de juiste training, voeding, voorbereiding, begeleiding en mindset. Is men zich bewust van zijn of haar eigen vitaliteit en neemt iedereen daarin zijn verantwoordelijkheid?

Om antwoorden te krijgen op deze vragen hebben we de hulp ingeschakeld van de vitaliteitsschijf van vijf (bron: Vitalogie, Klaas Koster (2020)). De vijf onderdelen hierin zijn:

  1. Zelfbewustzijn: In hoeverre ben je je bewust van je patronen en gewoontes en zijn dit constructieve of juist destructieve gewoontes? Weet je bijvoorbeeld überhaupt wat je verantwoordelijkheden zijn? De bewustwording hiervan is de eerste stap en cruciaal om verandering teweeg te brengen.
  2. Fysiek welzijn: Hoe ga je om met je lichaam buiten, maar ook tijdens het werk? Zijn de taken die je uitvoertVitaliteitsschijf van vijf, waarin een holistisch beeld wordt gegeven over de volgende onderwerpren: Vitalogisch, Psychologisch, Ecologisch, Filosofisch en fysiologisch afwisselend genoeg en voer je niet steeds dezelfde werkzaamheden uit? Til je bijvoorbeeld op de juiste manier?
  3. Mentaal welzijn: Wat zijn jouw persoonlijke overtuigingen en wat zijn de overtuigingen van jouw leidinggevenden? Ben je het bijvoorbeeld eens met de verantwoordelijkheden die je krijgt en hoe ga je hiermee om? Hierin is het belangrijk het verschil op te merken tussen een statische mindset en een groeimindset (bron: Dweck, C. S. (2006). Mindset). Leef je in de overtuiging dat je het lijdend voorwerp bent in jouw werk of kunnen je het heft in eigen handen nemen en groeien?
  4. Sociaal welzijn: Dit is een heel belangrijk onderdeel binnen een werkomgeving. Het samenspel op de werkvloer bepaalt voor een groot deel de sfeer en mindset binnen een team. Heb je vrienden op de werkvloer en voel je je thuis? Maar ook hoe gaan we met elkaar in een stressvolle situatie en wat doet dat met mij? 
  5. Filosofisch welzijn: Wat zijn jouw normen en waarden, waar ben je goed in en waar ben jij intrinsiek voor gemotiveerd? Zijn er bijvoorbeeld andere verantwoordelijkheden die je op je zou willen nemen? Het is belangrijk dat je in je werk, naast een salaris, iets doet waar je energie van krijgt waardoor je zin hebt om naar je werk te gaan.

Dit model hebben we ingezet bij de interviews, gesprekken en meeloopdagen binnen Asito Aircraft om een holistisch beeld te krijgen van de organisatie. Om elk onderdeel systematisch te beantwoorden voor de organisatie hebben we voor elk van bovenstaande vormen van welzijn het GROW model toegepast (bron: Coaching for performance, John Whitmore (1992)). Goal: Wat wil je bereiken? Reality: Hoe ziet het gedrag er nu uit? Options: Welke acties kun je inzetten ondernemen om het doel te bereiken? en Will: Aan welke acties ga jij je commiteren?

Benieuwd naar de resultaten van het onderzoek? In de volgende blog nemen we jullie mee in onze bevindingen en het voorstel voor implementatie van voorgestelde verbeteringen binnen Asito Aircraft.