Habfit
Groene dynamische letter H met daarna het woord Habfit
+31 623902366 Parnassusweg 126, 1076 AS Amsterdam Mon - Sat 8.00 - 18.00, Sunday CLOSED
Follow Us

Behandel tafel staat klaar voor een schoonmaakmedeweker op Asito Aircraft bij Schiphol op de G-buffer

Duurzame inzetbaarheid verhogen in de praktijk

In onze voorgaande blogs hebben we de werkwijze van Habfit uitvoerig besproken. Van het in kaart brengen van heersende limitaties ten opzichte van duurzame inzetbaarheid, tot de geboekte resultaten van onze inzet met bruikbare tips voor op de werkvloer. Het doel van onderstaand artikel is om enkele casussen te behandelen die wij zijn tegengekomen en wat meer diepgang te geven. Op die manier willen we onze werkwijze vertalen naar wat we in de praktijk hebben gezien en toegepast.

Krapte

Er heerst momenteel in Nederland in de meeste sectoren een krapte op de arbeidsmarkt. Overal worden mensen gezocht en het verloop is nog nooit zo hoog geweest. Binnen de schoonmaakbranche zijn ons daarnaast nog een aantal dingen opgevallen. De gemiddelde leeftijd wordt steeds hoger en er komen van onderaf weinig jonge werknemers bij. Er heerst een grote onwetendheid over het vergroten van de eigen duurzame inzetbaarheid en men is zich vaak niet bewust van hun eigen ongezonde gewoontes en de langetermijn gevolgen hiervan. De efficiëntste manier om personeel te vinden is door aandacht te schenken aan het behoud van het huidige personeelsbestand.

Consult

Één van de belangrijkste bijdragen die Habfit kan leveren aan het gezond houden van werknemers is het beschikbaar stellen van consults. Op aangewezen momenten in de week kan men op de werkvloer letterlijk bij ons binnenstappen voor het inwinnen van advies om de fysieke en mentale gezondheid te verbeteren. Dit kan reactief zijn, op het moment dat iemand stress ervaart of bijvoorbeeld last krijgt van de onderrug en wordt doorgestuurd vanuit een bedrijfsarts of casemanager. Maar ook preventief, in de vorm van educatie of wanneer iemands knie begint op te spelen en hij het zekere voor het onzekere wil nemen. Op die manier willen wij de warme hand zijn voor het personeel van bedrijven om snel te kunnen schakelen op het moment dat iemand langdurig dreigt uit te vallen. Om een wat beter beeld te schetsen, hieronder een aantal van deze uitgewerkte consults.

Casus 1: reactief lichamelijk:
Ali is 53 en doet al zijn hele leven fysiek zwaar werk. Hij klaagt niet snel en zegt dat hij tijdens zijn werkende leven nooit echt veel fysieke klachten heeft ervaren. Vorige maand was hij echter wel aan de beurt toen het in zijn lage rug schoot. Hij probeerde in eerste instantie de pijn te verbijten, maar bewegen deed erg veel pijn. Hij durft sindsdien zijn werk eigenlijk niet meer uit te voeren uit angst dat het weer in zijn rug zou schieten en dat het misschien een hernia zou zijn. De huisarts gaf aan om rust te nemen, zonder verdere informatie te verstrekken over de oorzaak van de klachten. In dit geval zou er gewoonlijk zo’n vier tot zes weken overheen gaan voordat hij bij de bedrijfsarts langs zou kunnen. In die tussentijd zit Abdel normaal gesproken thuis te wachten. Echter kon hij twee dagen na het oplopen van de klachten langs bij Habfit. Er volgde een advies met informatie over de klacht en oefeningen om het herstel te versnellen. Na zeven dagen kon Ali weer aan het werk. Eerst aangepast, maar binnen drie weken kon hij weer volledig aan het werk. Wij houden natuurlijk nu de vinger aan de pols en vragen hem over twee weken weer eens bij ons langs te komen.

Casus 2: reactief mentaal:
Pieter is al 10 jaar werkzaam in het bedrijf en is 2 jaar geleden gepromoveerd tot leidinggevende van zijn eigen team. In die rol is hij eindverantwoordelijke voor de planning wat hem met de dunne bezetting steeds meer stress oplevert. Elke dag is het weer de vraag of er genoeg collega’s op de vloer aanwezig zijn. Zo niet, dan moeten de aanwezige teamleden een tandje bijschakelen met de nodige weerstand tot gevolg. Zijn eigen motivatie is, door de hoge werkdruk ook aan het kelderen en de situatie slurpt energie. Uiteindelijk meldt Pieter zich ziek, maar schakelt de hulp van Habfit in om met de situatie te kunnen dealen. Binnen een week kan hij bij ons op intake voor een coachingstraject. Nadat we hem vertellen dat we een onafhankelijke partij zijn, lucht hij meerdere keren zijn hart zonder na te hoeven denken over de gevolgen van zijn woorden. We bieden hem een luisterend oor en geven hem tools mee die hij kan inzetten om met de ontstane situatie om te gaan. Gebruikelijk is het in vergelijkbare situaties dat Pieter pas na 4-6 weken bij een bedrijfsarts langs kan. Habfit wil hiermee de drempel zo laag mogelijk houden om aan te kloppen. Na enkele dagen rust pakken meldt hij zich weer en sindsdien coachen we Pieter nog altijd wekelijks. Hierin lucht hij zijn hart en krijgt hij van ons de warme aandacht die hij zoekt.

Casus 3: Preventie lichamelijk:
Soraya kwam enkele weken geleden onze praktijk op locatie binnengelopen. Ze vertelde dat ze haar knie de laatste tijd steeds meer begint te voelen aan het einde van de werkdag. Vooral bij traplopen en diepe kniebuigingen. Ze werkt nog wel hele dagen, maar het gaat steeds minder soepel. Ze wil er zeker van zijn dat ze niets aan het kapotmaken is en omdat haar werkgever dit aanbiedt wilde ze toch graag gebruik maken van ons consult. Het advies was om uit de provocatie te blijven waardoor ze met haar leidinggevende tijdelijk aangepast werk verricht. Ook hebben we haar een knieband meegegeven om de belasting te verminderen. Binnen twee weken was ze klachtenvrij en als de klacht terugkeert weet ze wat ze welke stappen ze moet ondernemen. De mogelijkheid, op tijd kunnen ingrijpen en warme aandacht zorgde ervoor dat we bij Soraya uitval hebben kunnen voorkomen.

Casus 4: inspelen op trends:
Bij één van onze klanten was een duidelijke trend zichtbaar. Na een aantal maanden werken op locatie hadden we veel data verzameld en het viel ons op dat 40% van de Habfit consults gericht waren op de lage rug. In 80% van de gevallen zorgde dit voor directe (tijdelijke) uitval. Na gesprekken bleek daarnaast dat slechts een heel klein deel van deze mensen de kennis bezat om de klacht te verminderen en de kans op recidive te verkleinen. Voor ons natuurlijk zeer interessante data waar we gelijk mee aan de slag zijn gegaan! Wij zijn bij deze klant een campagne gestart om meer bewustzijn te creëren en educatie te bieden gericht op lage rugklachten. Hoe voer je de fysieke werkzaamheden veilig uit en wat kun je doen om de rug te versterken en welke signalen je serieus moet nemen bijvoorbeeld. In de vorm van presentaties en online trainingen zijn we aan de slag gegaan met houding-tiltechnieken voor het personeel en we zien momenteel een verschuiving plaatsvinden. Uitval door lage rugklachten gaat omlaag en het personeel dat binnenkomt voor preventieve consults gaat omhoog.