Habfit
Groene dynamische letter H met daarna het woord Habfit
+31 623902366 Parnassusweg 126, 1076 AS Amsterdam Mon - Sat 8.00 - 18.00, Sunday CLOSED
Follow Us

Fysio behandeling door Habfit coach Sebastiaan op locatie Schiphol om zo te voorkomen dat een schoonmaakmederwerker uit valt.

Honderd dagen per maand uitval voorkomen op Schiphol

In het vorige artikel heb je een kijkje gekregen in de machinekamer van Habfit. Hoe hebben wij ons onderzoek bij Asito Aircraft opgezet, wat is hierin belangrijk geweest, waar hebben we op gelet? In dit artikel willen we jullie graag laten zien wat de resultaten van het onderzoek zijn en waar we met Asito Aircraft mee aan de slag zijn gegaan. Op die manier willen we samen tot een oplossing komen voor hun grote uitdaging namelijk, hoe kan het personeel van Asito Aircraft op een duurzame manier naar hun pensioengerechtigde leeftijd worden gebracht?

Project Stoplicht

Eén van de belangrijkste inzichten van het onderzoek waar we direct mee aan de slag zijn gegaan is het Project Stoplicht. Door de eerder genoemde hoge personeelstekorten en hoge werkdruk (linken naar vorige artikel) ligt er heel veel focus binnen Asito Aircraft op de reïntegratie van zieke personeelsleden (rode groep). Hoe zorg je ervoor dat zij weer beter worden en dat zij niet langdurig uit dreigen te vallen. 

De oranje groep zijn de mensen die wel weer aan het werk zijn, maar nog aangepast werk doen. Wat ons is opgevallen is dat de oranje en rode groep veel aandacht krijgen van leidinggevenden, een bedrijfsarts en eventueel een casemanager. Hierbij lijkt er geen aandacht over te zijn voor de veel grotere, gezonde groene groep, die letterlijk en figuurlijk een zwaardere last op de schouders moet dragen. (hier eventueel de nos.nl bron invoegen) Hierdoor wordt deze groep steeds kwetsbaarder en kunnen ook zij langzaam wegzakken van groen naar oranje of zelfs rood. Hier heeft dan ook de eerste interventie van Habfit plaatsgevonden.

Van reactief naar preventief

De eerste stap om dit probleem aan te pakken is bewustwording van de vitaliteit. Dat betekent dat teamleiders en managers inzicht moeten krijgen in bovenstaande neigingen om slechts de focus en aandacht te richten op werknemers die (langdurig) ziek zijn of moeten reïntegreren. Maar het betekent ook dat de werknemers zich bewust moeten worden van hun eigen vitaliteit en hierin hun verantwoordelijkheid moeten kunnen pakken. In het eerste artikel staan we uitgebreid stil bij wat we daarmee bedoelen.

De interventie van Habfit binnen Asito Aircraft heeft vooral te maken met de verandering van structuur op het moment dat een medewerker klachten begint te ervaren en aan de bel trekt. Zodra iemand voorheen fysieke klachten begon te ervaren, meldde deze zich ziek bij de desbetreffende manager. Was de uitval niet op korte termijn te verhelpen, kwam het terecht bij de casemanager en vervolgens de bedrijfsarts. Hier springt Habfit nu bij en werken we als smeermiddel in het reïntegratieproces. Zo staan we in nauw contact met zowel duty manager, casemanager, bedrijfsarts als de belangrijkste partij, namelijk de medewerker die zich met klachten meldt. Op deze manier zijn de lijnen korter en kan er sneller geschakeld worden op het moment dat er iets aan de hand is bij een medewerker.

Zo wordt er op toegezien dat het advies van de bedrijfsarts ter harte genomen wordt op de werkvloer door de betrokken partijen. Habfit kan ook adviseren de intensiteit van de werkzaamheden op of terug te schroeven mocht dat nodig zijn. Doordat we mee kunnen kijken tot op de werkvloeEvent lage rug om het bewustzijn te verhogen over het omgaan met jouw eigen lichaam. Ergonomie cursus en til techniek uitleg in de kantiner kan iemand intensief begeleid worden in dit proces.

Voor het overzicht hebben we een Habfit menukaart opgesteld die dient om zowel preventie als reïntegratie te verbeteren. Om de kennis van de werknemers omtrent vitaliteit te vergroten vinden er bijvoorbeeld online groepssessies plaats voor de medewerkers om bijvoorbeeld de lage rug te trainen en kunnen medewerkers een voorlichtingspresentatie bijwonen. Daarnaast is er nu de mogelijkheid voor de werknemer om een Habfit Consult te krijgen. Habfit heeft een prominente plek gekregen binnen de werkomgeving van Asito Aircraft zodat men gemakkelijk met vragen over fysieke of mentale klachten binnen kan lopen voor een consult. Belangrijk hierbij is ook dat de werknemers zich gehoord gaan voelen binnen de organisatie. Op deze manier willen we op een laagdrempelige manier de gezonde groene groep in beeld krijgen en grip krijgen op de oranje en rode groep.

Honderd dagen uitval per maand voorkomen

Inmiddels heeft Habfit zich sinds juni op deze manier gemanifesteerd in de organisatie en de eerste resultaten zijn binnen. In de afgelopen vier maanden is er door middel van bovenstaande methode elke maand gemiddeld honderd werkdagen uitval voorkomen! Dit is een resultaat waar we als Habfit natuurlijk trots op zijn. We zijn er van overtuigd dat we de juiste weg zijn ingeslagen om de mensen van Asito Aircraft op deze manier op een duurzame manier naar hun pensioengerechtigde leeftijd te brengen.